Δήμος Παύλου Μελά: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων 2021


Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων 2021
Το πρόγραμμα είναι για παιδιά που φοιτούν στη Β΄ Δημοτικού μέχρι και Α΄ Λυκείου
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 14 Ιουνίου έως και τις 9 Ιουλίου 2021 κατόπιν ραντεβού στην Κοινωνική Υπηρεσία, Λήμνου 2, Σταυρούπολη, τηλ. 2310 020171


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά γονέων/κηδεμόνων:
 • Αίτηση, η οποία χορηγείται από την υπηρεσία
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας 2020 (φορολογικό έτος 2019)
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. στο όνομα των γονέων/κηδεμόνων. Σε περίπτωση φιλοξενίας κι αν δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση Ε1 είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίγραφου λογαριασμού του ατόμου που τον φιλοξενεί και υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο δίμηνο
 • Αντίγραφο ελέγχου προόδου ή βεβαίωση φοίτησης.
Πρόσθετα δικαιολογητικά:

1. Για μονογονεϊκές οικογένειες:
 • Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) και απόφαση επιμέλειας.
 • Γονείς σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου, προσωρινής επιμέλειας (εάν υπάρχει) ή βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ και ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας τέκνων
 • Γονείς σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εάν η χηρεία δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Άγαμες μητέρες: Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στην περίπτωση που το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση της αιτούσας δεν προκύπτουν από το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Πολύτεκνοι:
 • Κάρτα πολυτεκνίας, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.Γονείς/τέκνα με προβλήματα υγείας:
 • Απόφαση υγειονομικής επιτροπής για γονείς ή τέκνα με αναπηρία 67% και άνω ή 50% και άνω μόνο για περιπτώσεις ινσουλινοεξαρτώμενων (διαβήτης τύπου 1)
4. Επαγγελματική κατάσταση:
 • · Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μπορεί να ζητηθεί και από τα ΚΕΠ)
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 14 Ιουνίου έως και τις 9 Ιουλίου 2021 κατόπιν ραντεβού στην: Κοινωνική Υπηρεσία, Λήμνου 2, Σταυρούπολη, τηλ. 2310 020171

Η συμμετοχή των γονέων είναι 80€ ανά παιδί
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα
Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται

ΕΛΑΙΩΝΕΣ: Γομάτι (Πυργαδίκια Χαλκιδικής) : τηλ.23770 23830, 23831
Γραφεία κατασκήνωσης στη Θεσσαλονίκη: Τσιμισκή 71, τηλ. 2310 243383

Κατεβάστε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

πηγή Δήμος Παύλου Μελά

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.