5ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ»


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., διοργανώνει τον 5ο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ», στον οποίο προσκαλούνται να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η περιοχή απ΄ όπου θα πρέπει να προέρχεται το φωτογραφικό υλικό που θα υποβληθεί είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο Δήμος, στον οποίο βρίσκεται το αντικείμενο της φωτογράφισης.

Οι φωτογραφίες, υποχρεωτικά θα συνοδεύονται με τίτλο και με αναφορά στο στόχο της Αειφόρου Ανάπτυξης με τον οποίο συνδέεται η φωτογραφία. Για τα παραπάνω υπάρχει σχετικός πίνακας στην αίτηση. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με την υποβολή μέχρι τριών (3) φωτογραφιών.


Οι φωτογραφίες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@anatoliki.gr ή σε δίσκο DVD ή σε USB STICK στη διεύθυνση 1ο χλμ Θερμης-Τριαδίου, Gold Center αρ.9, ΤΚ 57001, ΤΘ 60497.
Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών μέσω της ενασχόλησης τους με την τέχνη της φωτογραφίας, στην προβολή της Βιώσιμης Διαχείρισης των Πόρων και στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής στις πόλεις, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη και την παγκόσμια συνεργασία. Ο διαγωνισμός επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους νέους προκαλώντας τους να γίνουν δημιουργικοί και να καταγράψουν τον τρόπο που βλέπουν οι ίδιοι το μέλλον μέσα από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για τους Όρους και την αναλυτική περιγραφή του διαγωνισμού πατήστε εδώ

Αίτηση Συμμετοχής

Υπεύθυνες Δηλώσεις:
Συμμετοχής και αποδοχής δημοσιοποίησης των έργων του/της διαγωνιζόμενου/νης. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για ΟΛΟΥΣ.
Γονέα για την πιστοποίηση στοιχείων. Συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο/η διαγωνιζόμενος/νη δεν έχει ταυτότητα.
Σύμφωνης γνώμης του/των προσώπων στην περίπτωση που στην υποβληθείσα φωτογραφία απεικονίζεται πρόσωπο/πρόσωπα. Αν το πρόσωπο/πρόσωπα είναι ανήλικο/α θα πρέπει η Υπεύθυνη Δήλωση να συμπληρώνεται από τον γονέα/κηδεμόνα.

Ερωτηματολόγιο

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 15 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2022.


ΒΡΑΒΕΙΑ:

Στις καλύτερες φωτογραφίες:
Βραβείο από την κριτική επιτροπή στην καλύτερη φωτογραφία των μαθητών του Γυμνασίου
Βραβείο από την κριτική επιτροπή στην καλύτερη φωτογραφία των μαθητών του Λυκείου
Έπαινος στις επόμενες 10 καλύτερες φωτογραφίες Γυμνασίου
Έπαινος στις επόμενες 10 καλύτερες φωτογραφίες Λυκείου

Οι παραπάνω φωτογραφίες θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο

Στον/στη βραβευθέντα/βραβευθείσα με την καλύτερη φωτογραφία των μαθητών του Λυκείου και του Γυμνασίου από την κριτική επιτροπή, απονέμεται ως βραβείο, για αγορά φωτογραφικού υλικού, 1 δωροεπιταγή € 500 και € 300 ευρώ αντίστοιχα.

Τα δύο πρώτα βραβεία, οι πέντε (5) πρώτοι έπαινοι των μαθητών του Γυμνασίου και οι (5) πέντε πρώτοι έπαινοι των μαθητών του Λυκείου, θα εκτυπωθούν σε ειδική έκδοση επιτραπέζιου ημερολογίου του έτους 2023, με ειδική αναφορά στο διαγωνισμό, που θα διανεμηθεί δωρεάν σε 500 τουλάχιστον αντίτυπα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.