Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα με τηλε-εκπαίδευση, όπως:
  1. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
  2. Βασικά Ιταλικά Α1
  3. Δημιουργία Ιστοσελίδας
  4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός,, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)
  5. Ηλεκτρονική εφημερίδα
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2310/703701
Ταχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 57
Email: paideia@kordelio-evosmos.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 
Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενων από την ιστοσελίδα του Δήμου στο παρακάτω σύνδεσμο: http://www.kordelio-evosmos.gr/index.php...

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.