Ξεκινούν τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στον Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης


Το Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης θα υλοποιήσουν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης μπορούν να λειτουργήσουν τα τμήματα που
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
  1. Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 ώρες
  2. Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25 ώρες
  3. Δημιουργία ιστοσελίδας 50 ώρες
  4. Βασικά Αγγλικά Α1 50 ώρες
  5. Βασικά Ιταλικά Α1 50 ώρες
  6. Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
  7. Βασικά Τούρκικα Επιπέδου Α1 50 ώρες
  8. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25 ώρες 
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν, ενήλικες ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης και καταγωγής, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης μαζί με την φωτοτυπία του
δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε
συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
α) στο Γραφείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, τηλ. : 2313 313670-671, Email: paideia@ampelokipi-menemeni.gr
β) στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, τηλ. 2310 771607, Email: v.vatali@ampelokipi-menemeni.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Δήμου, να την συμπληρώσετε και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email: paideia@ampelokipi-menemeni.gr μαζί με την φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης www.ampelokipi-menemeni.gr 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επισυναπτόμενα

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.