Ξεκίνησαν οι Εγγραφές στην «Παιδική Ομπρέλα» για το σχολικό έτος 2022 - 2023


Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παύλου Μελά Χαρά Αμανατίδου και το Τμήμα Παιδικών Σταθμών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, ανακοινώνουν ότι ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για την Εγγραφή στη Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Παύλου Μελά «Παιδική Ομπρέλα», για το σχολικό έτος 2022-2023.

https://pavlosmelas.gr/paidiki_omprela_eggrafes_2022_2023/

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω είναι δωρεάν!
 • Φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Μαθηματικά και στα Φιλολογικά μαθήματα.
 • Προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε Ανώτατα Ιδρύματα.
 • Ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού και σημειώσεων και σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Συμβουλευτική και οργάνωση μελέτης στις οικογένειες των ωφελούμενων.
 • Μαθησιακή στήριξη σε παιδιά δημοτικού και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες από δασκάλα ειδικής αγωγής.
 • Υπηρεσίες Ψυχολόγου με ατομικές συνεδρίες στα παιδιά και συμβουλευτική σε γονείς- κηδεμόνες.
 • Υπηρεσίες Λογοθεραπευτή, αξιολόγηση και θεραπευτικό πρόγραμμα.
 • Διατροφολόγο- ατομικές συνεδρίες διατροφής σε παιδιά και συμβουλευτική σε γονείς- κηδεμόνες.
 • Υπηρεσίες Φυσικοθεραπευτή με εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις εξής ευπαθείς ομάδες πληθυσμού:
 • •Παιδιά με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή).
 • •Παιδιά με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα παιδιά.
 • •Ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, ή φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.
 • •Παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
 • •Παιδιά θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.
 • •Παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.
 • •Παιδιά οικονομικών μεταναστών.
 • •Παιδιά προσφύγων και οι αιτούντων άσυλο/ παιδιά πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου.
 • •Παιδιά με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
Προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Παύλου Μελά, μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού, και ακολουθούν οι κάτοικοι των λοιπών περιοχών της ΣΒΑΑ, (Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Δήμος Νεάπολης-Συκεών, Δήμος Καλαμαριάς, Δημοτική Ενότητα Πυλαίας, Κοινοτικό Διαμέρισμα Καλοχωρίου), μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ως εξής:
➢Θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: paidikiomprela@pavlosmelas.gr
Εκτυπώστε την αίτηση εγγραφής από την ιστοσελίδα του Δήμου και αφού τη συμπληρώσετε και την υπογράψετε (υπογραφή και στην υπεύθυνη δήλωση των προσωπικών δεδομένων), μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα τα σκανάρετε και θα τα αποστείλετε στο παραπάνω e-mail.
➢Θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο κτίριο της Δομής «Παιδική Ομπρέλα».
Σφραγισμένος φάκελος που θα περιέχει την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποστέλλεται στη διεύθυνση: Παύλου Μελά 4, Ευκαρπία, Τ.Κ 56540.
➢Θα παραλαμβάνονται στην έδρα της Δομής κατόπιν ραντεβού.
Καθημερινά από τις 8:00 π.μ έως τις 19:00 μ.μ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα. Έντυπες αιτήσεις θα διατίθενται από την έδρα της Δομής «ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΠΡΕΛΑ» και σε ηλεκτρονική μορφή από τη ιστοσελίδα του Δήμου.
Επίσης:
 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας και των δύο γονέων και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου, ή σύμφωνο συμβίωσης. Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά.
 3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού του τελευταίου έτους 2021
 4. Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων από τον εργοδότη τους, καθώς και για τους:
  • εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση ενσήμων του 2022 ή αναγγελία πρόσληψης.
  • ελεύθερους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στον ΕΦΚΑ αντίγραφο της ειδοποίησης πληρωμής των τελευταίων εισφορών (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση τους) ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
  • δημοσίους υπαλλήλους, απόδειξη τελευταίας μισθοδοσίας τους.
  • ανέργους κάρτα ανεργίας σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ.
 5. Απόδειξη κατοικίας:
  • Λογαριασμός στο όνομα των γονέων από οργανισμό κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού.
  • Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει λογαριασμός, ο αιτών προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και η διεύθυνση κατοικίας του. Αν οι γονείς φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό τους ή άλλο πρόσωπο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν και τη φορολογική δήλωση του προσώπου που τους φιλοξενεί στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται.
 6. Αντίγραφο του τίτλου ή ελέγχου προόδου
 7. Αποδεικτικό ένταξης σε ευπαθή ομάδα:
  • Το αντίστοιχο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ομάδα στην οποία ανήκουν.
  • Σε περίπτωση αναπηρίας, πιστοποιητικό από Κ.Ε.Π.Α. ή από δημόσιο φορέα ή νοσοκομείο, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή η βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.
  • Σε περίπτωση που η ειδική ομάδα δεν είναι εφικτό να πιστοποιηθεί από επίσημο έγγραφο (π.χ. Ρομά όπου τίθεται ζήτημα αυτοπροσδιορισμού), προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση από τον αιτoύντα.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο δράσεων της δομής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

«Παιδική Ομπρέλα»
Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Παύλου Μελά
Ευκαρπία, Παύλου Μελά 4
ΤΚ 56540
Τηλέφωνο: 2310 688439 & 2310 681988

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.