Αιτήσεις μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παύλου Μελά


Συνεχίζονται με επιτυχία τα τμήματα Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Παύλου Μελά. Στα τμήματα συμμετέχουν πολίτες του δήμου μας αλλά και από όλη την Ελλάδα με μεγάλο ενδιαφέρον.
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 15 Φεβρουαρίου 2023

Ο Δήμος Παύλου Μελά στοχεύει στη συνέχιση της ανοδικής πορείας του θεσμού, αντλώντας δύναμη και κουράγιο από την συμμετοχή των συμπολιτών. Στόχος είναι μέσα από τα ΚΔΒΜ να δοθεί η δυνατότητα εκπαίδευσης και μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού, σε όλο και περισσότερα άτομα, καθώς τα προγράμματα που υλοποιούνται απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες ανεξαρτήτου φυλής, φύλου ή μόρφωσης.

 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Παύλου Μελά
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Παύλου Μελά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παύλου Μελά, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).
 
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παύλου Μελά, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
  • Βασικά Ισπανικά Α2 50 ΩΡΕΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • Βασικά Αγγλικά Α1 50 ΩΡΕΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • Βασικά Γαλλικά Α1 50 ΩΡΕΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • Νέες τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία 25 ΩΡΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
  • Πλέξιμο Χειρός - Μηχανής 50 ΩΡΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
  • Ιστορία της Τέχνης 25 ΩΡΕΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα τέσσερα προγράμματα θα υλοποιηθούν μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση) και τα δυο με την δια ζώσης παρακολούθηση.
 
Το τμήμα Βασικά Ισπανικά Α2 μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι έχουν τελειώσει το επίπεδο Α1 στα Ισπανικά.
 
Το τμήμα Πλέξιμο χειρός θα γίνεται στο 5ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης (Περικλέους και 17η Νοεμβρίου).
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση και η αποστολή σχετικής αίτησης.
 
Μαζί με την αίτηση αποστέλλετε αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου, τα οποία θα καταστρέφονται μόλις γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
 
Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 θα δεχόμαστε τις αιτήσεις ηλεκτρονικά στο Email: miliou@pavlosmelas.gr
 
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παύλου Μελά
Τηλ.: 2313302808, 913

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αιτήσεις μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παύλου Μελά
https://pavlosmelas.gr/aitiseis_kdbm_jan2023/

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.