Δράσεις πολιτών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα


O Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην Τοπική Ημερίδα Διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου “Climate Champions – Local Learning Communities” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ στην κατηγορία της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο πολυχώρο WE (Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου & Γρ. Λαμπράκη 54636, Θεσσαλονίκη) την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023, ώρα 9.30 π.μ.

Το έργο Climate Champions ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 έχοντας ως στόχο την δημιουργία και παροχή ενός συνόλου πρακτικών και εκπαιδευτικών εγχειριδίων προσανατολισμένων σε ενήλικες, έτσι ώστε να ενδυναμώσει και να εξοπλίσει μέλη κοινοτήτων και εθελοντικές ομάδες με γνώσεις και δεξιότητες για την οργάνωση δράσεων υπέρ του κλίματος και της βιοποικιλότητας.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα κύρια εκπαιδευτικά αποτελέσματα και επιτεύγματα του έργου Climate Champions καθώς και η αναλυτική μεθοδολογική προσέγγιση της Θεωρίας της Αλλαγής, ως μέσο για την οργάνωση τοπικών πρωτοβουλιών με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Επιπρόσθετα, εκπρόσωποι επιλεγμένων φορέων από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους στους παραπάνω τομείς. 

Θα παρουσιαστεί το παράδειγμα της εφαρμογής του μοντέλου της κυκλικής γειτονιάς στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης από τον οργανισμό INCOMMON, η πρωτοβουλία του βρώσιμου δάσους από τον οργανισμό MAMAGEA, η θεωρία πίσω από τη σύσταση κοινοτήτων και οργάνωση δράσεων κοινωνικής καινοτομίας από τον οργανισμό AMONG και η μεθοδολογία παρακολούθησης των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικών δράσεων από εκπροσώπους του Περιβαλλοντικού Γραφείου του ΠΑΜΑΚ. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων και ελαφρύ γεύμα.

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στο έργο ως εταίρος μαζί με ακόμη 5 φορείς από 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιρλανδία, Δανία, Βουλγαρία και Πορτογαλία.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης παρακαλούμε να συμπληρώσετε εδώ την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.